ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ROOTS

Ο Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR) ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 ορίζει ένα νέο πρότυπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και επιδιώκει την ενίσχυση των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων των ατόμων στην ΕΕ και παράλληλα εναρμονίζει τους νόμους για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις διαφάνειας που σχετίζονται με τον GDPR, έχει συνταχθεί η παρούσα Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προερχόμενων από την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος Roots συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Website του προγράμματος, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων σχετικά με το πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, τα δικαιώματα που ενδεχομένως έχουν και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου ATHEXGROUP.

Το Roots είναι ένα πρόγραμμα που προσφέρεται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEX), σχεδιασμένο να προσφέρει βοήθεια σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αυξάνουν το ρυθμό ανάπτυξής τους και να έχουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το πρόγραμμα συνδυάζει δυνατότητες παροχής καθοδήγησης, συμβουλών και εκπαίδευσης από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς ώστε να διευκολυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην επίτευξη επενδυτικής ετοιμότητας.

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του;

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Ομίλου ATHEXGROUP αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dataprotectionofficer@athexgroup.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα.

 1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων μας, για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για την επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για το πρόγραμμα Roots και τις σχετικές εξελίξεις (μέσω newsletters κ.λπ.) καθώς και για την ενημέρωση σχετικά με διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδεύσεων και άλλων δράσεων του Ομίλου ATHEXGROUP.
 • Για την εγγραφή των συνεργατών (partners) του προγράμματος.
 • Για τη λειτουργία του προγράμματος Roots και ειδικότερα για τη διαχείριση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και για την τήρηση των επαγγελματικών δεσμεύσεων μας απέναντι στους συνεργάτες μας.  
 • Για σκοπούς εταιρικού μάρκετινγκ και ανάπτυξης εργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να διοργανώνονται εκδηλώσεις όπου οι παρευρισκόμενοι ενδέχεται να φωτογραφηθούν ή να βιντεοσκοπηθούν. Για αυτές τις εκδηλώσεις καθώς και για άλλες δράσεις σχετικές με το πρόγραμμα Roots θα σας ενημερώνουμε τακτικά.  
 • Για να λειτουργούμε, να διατηρούμε, να αναπτύσσουμε, να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε το Website.
 • Να προστατεύουμε την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα του Website, των συστημάτων πληροφορικής και των δικτύων καθώς και των πληροφοριών μας.
 • Να αποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας και στα αιτήματα που βασίζονται σε νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε (π.χ. ατομικά δικαιώματα βάσει του GDPR).
 • Για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς καθώς και για να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας σε πιθανή συνεργασία μας με δικαστικούς, κρατικούς, φορολογικούς και εποπτικούς φορείς.
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που θα σας αναφέρουμε συγκεκριμένα όταν αποκτάμε προσωπικά δεδομένα σας.

Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της εγγραφής σας ως partners ή για τη λήψη του newsletter θα ζητείται η συναίνεσή σας για τη διαχείριση των δεδομένων σας αφού διαβάσετε την παρούσα δήλωση.

Δεν παρακολουθούμε τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

 1. Πληροφορίες σας που συλλέγουμε μέσω του Website

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Website μας, μπορεί να συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα:

Πληροφορίες που μας δίνετε μέσω του Website: Μπορείτε να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία κάθε φορά που συμπληρώνετε μια φόρμα στο Website μας , για παράδειγμα, όταν μας ρωτήσετε μια ερώτηση ή ζητήσετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή τις εκδηλώσεις μας, να εγγραφείτε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κατεβάσετε πληροφορίες, να εγγραφείτε για εκδηλώσεις ή να υποβάλλετε ένα έντυπο με βάση τα νόμιμα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε (π.χ. ατομικά δικαιώματα βάσει του GDPR). Οι πληροφορίες που μας παρέχετε περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συλλέγονται στη φόρμα για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε το αίτημά σας.

Πληροφορίες που μας δίνετε ως συνεργάτης: Όταν συνδέεστε για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας ή την πύλη υποστήριξης πελατών μας, μας παρέχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και καταγράφουμε τη χρήση της υπηρεσίας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε το Website μας, οι οποίες μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αποτελούν προσωπικό δεδομένο βάσει του ισχύοντος νόμου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του domain σας, της διεύθυνσης IP, της διάρκειας επίσκεψής σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού σας συστήματος, των επισκέψιμων σελίδων, πληροφοριών από τρίτους, άλλων πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και της επισκεψιμότητας στο Internet.

 1. Σε ποιους αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 2, στους κάτωθι:

 • Στον οργανισμό σας σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε σε αυτόν, εάν ο οργανισμός σας είναι συνεργάτης, πελάτης μας ή έχει κάποια άλλη συνεργασία με εμάς.
 • Στις εταιρείες του Ομίλου ATHEXGROUP με σκοπό τη διαχείριση συνεργατών και πελατών.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών παρακολούθησης απάτης ή/και φιλοξενίας τεχνολογικών υπηρεσιών. 
 • Σε υποψήφιους αγοραστές ως μέρος εξαγοράς, συγχώνευσης ή άλλης διάθεσης οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες ή τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής μας.
 1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της σχέσης μας με εσάς ή τον οργανισμό σας ή την τήρηση νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα;

Μπορείτε να μας ζητήσετε: (i) να λάβετε επιβεβαίωση εάν και με ποιο τρόπο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε καθώς και τις σχετικές πληροφορίες τήρησης τους, (ii) να σας χορηγήσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, (iii) να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε, (iv) να διαγράψουμε από τα αρχεία μας προσωπικά δεδομένα σας, (v) να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (vi) να αντιταθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ), (vii) να μην λαμβάνουμε αποφάσεις αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας βασισμένης στα διατηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ).

Αυτά τα δικαιώματα θα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όπου οφείλουμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους της ΕΕ ή της ίδιας της ΕΕ.

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε επίσης να διαμαρτύρεστε στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων στο κράτος μέλος του ΕΟΧ, όπου ζείτε ή εργάζεστε ή όπου συνέβη η εικαζόμενη παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

 1. Τροποποιήσεις στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εάν η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τροποποιηθεί, για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκδοση στον ιστότοπο του προγράμματος Roots.

Το Μορφή είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.