Πέρα από τη Χρηματοδότηση τι άλλο μου προσφέρει η Κεφαλαιαγορά; Τα έμμεσα οφέλη

Αν και ο πιο βασικός λόγος εισόδου στη Χρηματιστηριακή αγορά ή γενικότερα στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς, καθίσταται η ανάγκη των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια, υπάρχουν πολλά έμμεσα...

Κεφαλαιαγορά: Η Εναλλακτική Οδός

Η Οικονομική κρίση έκανε πιο δύσκολη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού, λόγω της μείωσης των κεφαλαίων προς δανειοδότηση καθώς των πιο αυστηρών κριτηρίων για...

Θα μπορέσω να αντλήσω όσα κεφάλαια χρειάζομαι; 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank (2016), παρατηρείται μια τάση χρήσης συγκεκριμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, στα...

Modifier_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_A9EMz7xfvXzf

Το Μορφή είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.