Το Πρόγραμμα SME Pre Listing Support στοχεύει, μέσω της παροχής και υποστήριξης συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της επενδυτικής ετοιμότητας και την προετοιμασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για έκδοση εταιρικών ομολόγων ή/και μετοχών μέσω Δημόσιας Προσφοράς (IPO) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι αιτήσεις για το δεύτερο κύκλο του Προγράμματος είναι ανοιχτές μέχρι

τέλος Ιουλίου 2020.

Οι ΜμΕ με τζίρο άνω των € 15 εκατομμυρίων που θέλουν να αυξήσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησής τους, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους παρακάτω:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Στείλτε μας email

 

Το Πρόγραμμα προσφέρεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω του Ειδικού Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της EBRD.

 

Μάθε περισσότερα

Sign up to receive Roots updates!