Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;
 

Το Roots οραματίζεται ένα εύρωστο επιχειρηματικό οικοσύστημα που συμβάλλει στη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.

Οι στόχοι του Roots είναι να:

 • Κινητοποιηθεί το οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς, αυξάνοντας τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ
 • Αναπτυχθούν οι δεξιότητες των επιχειρήσεων, ώστε να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας
 • Ενισχυθεί η ικανότητα των ΜμΕ να παρουσιάζουν τις επενδυτικές τους προτάσες με όρους ρίσκου-απόδοσης, διευκολύνοντας την επενδυτική απόφαση
 • Διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσης, οι συνέργειες και η διάχυση βέλτιστων πρακτικών
 
Σε ποιους απευθύνεται;
 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει καινοτόμες επιχειρήσεις, που έχουν:

 • Εμπορική δραστηριότητα
 • Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
 • Βιώσιμες επιχειρηματικές προτάσεις
 • Επενδυτικά σχέδια που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών
 
Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
 

Οι εταιρείες θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης (Selection Committee), η οποία θα λάβει υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια όπως την:

 • Αξία του προϊόντος/υπηρεσίας και την ανταγωνιστική του θέση
 • Καινοτομία (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επίπεδο καινοτομίας του προϊόντος/υπηρεσίας/παραγωγικής διαδικασίας/μάρκετινγκ)
 • Ζήτηση και αναπτυξιακό δυναμικό (ρεαλιστικές προβολές ετήσιων εσόδων και μερίδας της αγοράς)
 • Δυνατότητα κλιμάκωσης και ανταγωνιστικότητα σε διεθνή κλίμακα
 • Εμπειρία και προοδευτικότητα της διαχείρισης
 • Aξία του investment proposal
 • Οικονομική απόδοση
 
Ποιους τομείς της οικονομίας υποστηρίζει το Roots;

Το πρόγραμμα Roots καλύπτει  τομείς της Ελληνικής οικονομίας που έχουν δυνατές προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του παραγωγικού ιστού της παγκόσμιας οικονομίας.

Ενδεικτικά:

 • ICT
 • Blue Economy
 • Logistics, Transport, Infrastructure
 • Biocluster (Health & Wellbeing)
 • Energy
 • Fintech
 • Tourism
 • Entertainment Economy
 • Agricultural Economy
 • Food Industry

*Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ακόμη και αν η εταιρεία σας δεν εμπίπτει άμεσα σε κάποιον από αυτούς τους τομείς. Κύριος στόχος μας είναι να βρούμε καινοτόμες ΜμΕ με αναπτυξιακό δυναμικό και προοδευτική διαχείριση.

Όταν συμπληρώνετε την αίτηση πρέπει να επιλέξετε τον τομέα που ταιριάζει περισσότερο.

 
Γιατί τώρα;

Οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού παρουσιάζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα δυναμικό δίκτυο που υποστηρίζει τις ΜμΕ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητά τους να εκμεταλλευτούν στρατηγικές ευκαιρίες και να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν.

 
Ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση των εταιρειών;

Οι Επιτροπές (Selection Committees) θα αξιολογούν τις αιτήσεις των εταιρειών και τα παραδοτέα του προγράμματος και θα επιλέγουν ποιες εταιρείες θα προχωρούν σε κάθε στάδιο του Roots. Κάθε Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

Εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, ακαδημαϊκοί και οι έμπειροι επιχειρηματίες που αποτελούν στο Selection Committees Members Pool του Roots θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε διάφορα στάδια του προγράμματος, με βάση την εμπειρία τους, τη φύση των προτάσεων κάθε εταιρείας και των αντίστοιχων τομέων δραστηριότητας.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης θα συνδυάζουν τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές και την εμπειρογνωμοσύνη τους για να εντοπίσουν εταιρείες με πραγματικές προοπτικές, παρέχοντας παράλληλα στρατηγικές συμβουλές που θα τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τη στρατηγική ανάπτυξής τους.

Σε κάθε στάδιο του προγράμματος, οι Επιτροπές θα έχουν δύο (2) σταθερά και τρία (3) μεταβλητά μέλη, τα οποία θα επιλέγονται με βάση την εμπειρία τους, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και το προφίλ τους:

 • Selection Committee Member από το Χρηματιστήριο Αθηνών
 • Selection Committee Member από το τοπικό επιχειρηματικό οικοσύστημα
 • Τρείς εμπειρογνώμονες από το Selection Committees Members Pool
 
Πόσο καιρό διαρκεί το πρόγραμμα Roots;

Κάθε εταιρεία προχωράει με τον δικό της ρυθμό, ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για να τελειοποιήσει κάθε παραδοτέο και σύμφωνα με την καθοδήγηση του Μέντορα και του Investment Advisor της.

Η χρονική δέσμευση για το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building) είναι περίπου 6 μήνες. Η ταχύτητα με την οποία οι επιτυχημένες εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητά τους και το μέσο που έχουν επιλέξει για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη τους.

 
Πως λειτουργεί το πρόγραμμα;
 

Το πρόγραμμα Roots παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιωμένων επαγγελματιών του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου, που θα καθοδηγούν και θα συμβουλεύουν τις εταιρείες, ενισχύοντας τη δυνατότητα τους να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία.

 

Selection

Την επιλογή και αξιολόγηση των εταιρειών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αναλαμβάνει μια ανεξάρτητη επιτροπή που απαρτίζεται από παγκοσμίως καταξιωμένους ειδικούς του χώρου.

Advisory

Η κάθε εταιρεία θα έχει δίπλα της ένα μέντορα (Mentor) και ένα χρηματοοικονομικό σύμβουλο (Investment Advisor) που θα την καθοδηγεί ενώ προετοιμάζει τα παραδοτέα του προγράμματος και θα τη συμβουλεύει σε στρατηγικά ζητήματα.

Capacity Building & Training

Οι εταιρείες θα καταρτιστούν σε θέματα επιχειρηματικότητας, εταιρικής χρηματοδότησης και διακυβέρνησης μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, δράσεις δικτύωσης και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

 
Τί είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης (Capacity Building);

Το Roots Capacity Building είναι η διαδικασία ανάπτυξης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων, ενστίκτων, ικανοτήτων, διαδικασιών και πόρων των εταιρειών μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια, εξειδικευμένες γνώσεις και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης του Roots περιγράφονται παρακάτω:

 • Online courses από το Thunderbird School of Global Management του Arizona State University. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα όπως business analytics, big data, data mining. Έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την GFCC και το Global Competitiveness Academy.
 • Ένα τριήμερο executive course σχεδιασμένο από τον Γεώργιο Σεραφείμ, Καθηγητή Business Administration στο Harvard Business School. Το μάθημα προσφέρει μια ολιστική εικόνα στο θέμα των εταιρικών επιδόσεων (measuring, analysis, driving and communicating corporate performance).
 • Σεμινάρια πάω σε θέματα εταιρικής χρηματοδότησης. Τα εργαστήρια σχεδιάστικαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με το CFA Society και στοχεύουν στην εξοικείωση με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της κεφαλαιαγοράς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση τους.
 
Ποιοι είναι οι Συνεργάτες;

Οι Corporate Champions ηγούνται ως εκπρόσωποι ενός τομέα της οικονομίας, μεταφέροντας τεχνογνωσία και υποστηρίζοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Οι Μέντορες και οι Investment Advisors συνιστούν τον συμβουλευτικό πυλώνα του προγράμματος Roots, στηρίζουν και καθοδηγούν τις εταιρείες.

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης (Selection Committees) επιλέγουν της εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αξιολογούν τα παραδοτέα και παρέχουν σχόλια και παρατηρήσεις στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Οι Training Partners παρέχουν το εκπαιδευτικό υλικό και τα σεμινάρια που θα αυξήσουν τις δεξιότητες των εταιρειών και θα τις βοηθήσουν να φτάσουν στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας.

Σήμερα οι συνεργάτες μας είναι:

Corporate Champions

Advisory and Training

Με την υποστήριξη των

 
Θα υπάρχουν ευκαιρίες δικτύωσης;

Το πρόγραμμα προσφέρει εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης.

Θα σας δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσετε επαφές με διεθνείς εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκούς και έμπειρους ηγέτες καθώς και στελέχη από άλλες συμμετέχουσες εταιρείες. Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά από knowledge-based events και ευκαιρίες δικτύωσης με παγκοσμίως καταξιωμένους ομιλητές και συμμετέχοντες. Οι εκδηλώσεις αυτές καλύπτουν τις διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές γύρω από τεχνολογία, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, επενδυτικές πρακτικές και εταιρική διακυβέρνηση.

Οι Μέντορες και Investment Advisors θα σας διασυνδέσουν επίσης με δίκτυα επενδυτών και πιθανούς επενδυτές.

 
Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα Roots;

Δεν υπάρχει κάποιο κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα Roots.

 

 
Τί υποχρεώσεις έχουν οι εταιρείες;

Δεσμεύεστε να συμμετάσχετε ουσιαστικά σε όλες τις πτυχές του προγράμματος Roots.

 • Να είστε παρόντες στις σημαντικές εκδηλώσεις.
 • Να δίνει το παρόν σε επικοινωνιακές ευκαιρίες του προγράμματος.
 • Να συναντάτε και να συνεργάζεστε με το Μέντορα και τον Investment Advisor σας.
 • Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς το πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλετε και τα 3 παραδοτέα του προγράμματος (Business Plan, Financial Plan και Complete Investment Proposal & Pitch).

  Οι ημερομηνίες υποβολής για κάθε παραδοτέο θα ανακοινωθούν στην αρχή του προγράμματος.

Διατηρείτε ένα ηθικό πρότυπο

 • Δεσμεύεστε πως όλες οι πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς.
 • Διατηρείτε το υλικό του προγράμματος εμπιστευτικό.
 
Πώς θα πάρω χρηματοδότηση;

Δεν υπάρχει άμεση χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος. Το Roots σας προετοιμάζει για την άντληση κεφαλαίων μέσω της κεφαλαιαγοράς και σας δίνει τις απαραίτητες δεξιότητες και διασυνδέσεις για να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση μιας ποιοτικής επενδυτικής πρότασης.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα μάθετε ποιες από τις επιλογές χρηματοδότησης που προσφέρονται μέσω της κεφαλαιαγοράς είναι οι πλέον κατάλληλες για εσάς και θα λάβετε καθοδήγηση για να επιλέξετε μεταξύ μετοχών, ομολόγων και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες που θα επιτύχουν στο πρόγραμμα Roots έχουν την ευκαιρία να καταχωρήσουν τις μετοχές τους ή να εκδώσουν ομόλογα στα τμήματα της αγοράς του Χ.Α. (ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ, ΕΝ.Α.Plus).

Θα αποκτήσετε επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη για να παρουσιάσετε επιτυχώς την επιχειρηματική σας ιδέα σε επενδυτές και θα έχετε την ευκαιρία να δικτυωθείτε με δυνητικούς επενδυτές και εταίρους.

 
Είναι υποχρεωτική η εισαγωγή στο χρηματιστήριο;

Η εισαγωγή δεν είναι υποχρεωτική.

Θα αποφασίσετε ποιες επιλογές χρηματοδότησης πρέπει να ακολουθήσετε με τη βοήθεια του Μέντορα και του Investment Advisor σας, καθώς και βάσει της αξιολόγησης του Complete Investment Proposal, παραδοτέο του 3ου Σταδίου, από το Selection Committee.

 
Πώς κάνω αίτηση;

Για να κάνετε αίτηση πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα, να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να την υποβάλετε πριν από την προθεσμία.

Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση εδώ: How to Apply

 
Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα;

Ενθαρρύνουμε τις ΜμΕ και startups που θέλουν να αναπτυχθούν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης και φέρουν εις πέρας αλλαγές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα. Ελέγξτε τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιολόγησης και συμπληρώστε την αίτησή σας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας.

 
Αν έχω συμμετάσχει και σε άλλο πρόγραμμα;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Roots ανεξάρτητα από τον αν έχετε συμμετάσχει και σε άλλα προγράμματα.

 
Τί συμβαίνει αν η αίτηση μου απορριφθεί;

Μπορείτε να ξανακάνετε αίτηση στον επόμενο κύκλο του προγράμματος.

 
Μπορώ να κάνω αίτηση μόνο ηλεκτρονικά;

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Δείτε εδώ: How to Apply

 

Sign up to receive Roots updates!