Corporate Champions

Οι Corporate Champions αξιοποιούν την εμπειρία, το κύρος και τους πόρους τους για να μεταφέρουν τεχνογνωσία, να προάγουν την καινοτομία και να υποστηρίξουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Οι Corporate Champions έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν ως εκπρόσωποι ενός τομέα της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιούνται. 10 εκπρόσωποι της ελληνικής οικονομίας δρουν ως χορηγοί και συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη και το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η συμμετοχή κορυφαίων εταιρειών εξασφαλίζει τη μεταφορά γνώσεων και διευκολύνει τη συνεργασία ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ενός δυναμικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Ο σχεδιασμός της χορηγικής δομής διαφοροποιείται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις προτεραιότητες της κάθε εταιρείας.

Οι Corporate Champions του Roots είναι υπεύθυνοι για την:

  • Χορηγία εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων και δράσεων δικτύωσης
  • Ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την αγορά και καίρια θέματα επιχειρηματικότητας
  • Παροχή έμπειρων στελεχών που υποστηρίζουν τις εταιρείες αναλαμβάνοντας το ρόλο του μέντορα
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και άλλες δράσεις του προγράμματος Roots
 

Sign up to receive Roots updates!